YİĞİT BİR ADAM

taslarin_hakani

YİĞİT BİR ADAM

Yiğit adamların akıl kârı ya da felsefi olmayan, yüce davranışlarının sıradan insanlar tarafından sorgulanmaya kapalı bir yanı vardır. Onlar hakikat bildiklerini güncel hal ve maişetten, sağlıklarından, genel geçer değerlerden, maldan metadan, hasetten, eş dost, hatta hısım akraba tarafından yadırganmaktan, hatta kınanmaktan üstün tutarlar. Yaygın inançlara, trendlere ya da akademik dogmalara ters düştüklerinde, meslektaşlarının sükût suikastına uğradıklarında, açık veya sinsi saldırılara muhatap olduklarında, bilgileri, haysiyetleri ve erdemleriyle dik dururlar.

Cesarettir, mertliktir, samimiyettir, sadakattir, vefadır, mükemmel ahlâktır yiğitlik. Türk insanına duyulan tükenmez sevgi ve kârsız saygıdır.

Bilimsel ehliyeti, azmi, yorulmak bilmeyen çabası, eserlerinin paha biçilmez değeri şöyle dursun, bana göre Servet her şeyden önce ve öte, yiğit bir adamdı. Hakikatı ve fikirleri araştırırdı, insanların ayıplarını asla. Satır aralarının peşine düşmezdi, doğrudan söylenene bakardı. Açık sözlüydü ama patavatsız değildi. Cömertti ama müsrif değildi. Yürekliydi ama saldırgan değildi. İnançlıydı ama yobaz değildi. Samimiydi ama ahmak değildi. Hâsılı, Servet Somuncuoğlu, aslında Hazreti Kur’anın eşrefi mahlûkat olarak tarif ettiği insandı.

Gerçek şu ki, yaşadığımız günler, hakikatların onurlandırılmadığı, azmin, kararlılığın, ciddiyet ve fedakârlığın kuşku uyandırdığı, hatta donkişotluk sayıldığı günlerdir. Olsun. Donkişotun kelime anlamı, şövalyedir; “el jinete” derler, “cüneyt” sözcüğünden bozulmuştur. El jinete’nin hası yatağında ölmez, elinde kılıç, çarpışarak ölür. Servet’in kılıcı kalemiydi, kamerasıydı. Milletinin adını uçsuz bucaksız bir coğrafyada dağlara taşlara kazırken öldü. Her ölüm gibi erkendi. Tek teselli, kendi adını da kazımış olması, bu defa taşlara değil, Türk rönesansına. Rönesans bilgesi olmak, insanüstü çabanın semeresini yaşarken görmemek demektir. Yiğitin mükâfatı, belleklere kazınmış, tarihe malolmuş olmak. Servet Somuncuoğlu gibi.

Allah gani gani rahmet eylesin.

Alev Alatlı

TAŞLARIN HAKANI: SERVET SOMUNCUOĞLU

HAZIRLAYAN: YUSUF YILMAZ ARAÇ