YİĞİT BİR ADAM

taslarin_hakani

YİĞİT BİR ADAM

Yiğit adamların akıl kârı ya da felsefi olmayan, yüce davranışlarının sıradan insanlar tarafından sorgulanmaya kapalı bir yanı vardır. Onlar hakikat bildiklerini güncel hal ve maişetten, sağlıklarından, genel geçer değerlerden, maldan metadan, hasetten, eş dost, hatta hısım akraba tarafından yadırganmaktan, hatta kınanmaktan üstün tutarlar. Yaygın inançlara, trendlere ya da akademik dogmalara ters düştüklerinde, meslektaşlarının sükût suikastına uğradıklarında, açık veya sinsi saldırılara muhatap olduklarında, bilgileri, haysiyetleri ve erdemleriyle dik dururlar.

Devamı